Градска општина Звездара дана 22.4.2021.године, отпочиње процес израде документа Плана јавног здравља Градске опрштине Звездара за период 2021-2026.године.

Одлуком Савета за здравље ГО Звездара X бр.5-1-13 образована је Радна група за израду овог докумета у саставу:

 1. Марија Дамјановић, председница Радне групе
 2. др Гордана Беламарић, заменица председнице Радне групе
 3. Смиља Игић, Градски центар за социјални рад – Одељење Звездара
 4. др Љиљана Тимотијевић, директорка Градског завода за плућне болести и туберкулозу Београд
 5. др Јелена Вукотић, начелница опште медицине ДЗ Звездара
 6. Оливера Вукићевић Радић, ЈКП „Градска чистоћа“
 7. Звонко Вујадиновић, МУП
 8. др Драгана Видојевић, Агенција за заштиту животне средине
 9. Александра Беатовић, ГО Звездара
 10. Соња Стаменовић, ГО Звездара
 11. Гордана Мишев, ГО Звездара
 12. Синиша Маринковић, ГО Звездара
 13. Радмила Урошевић, ГО Звездара

Израда овог планског документа реализује се у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018), члан 32. према којем је предлагач дужан да обавести јавност о почетку израде документа јавне политике објављивањем обавештења на својој интернет страници, а ако је надлежни предлагач орган државне управе то обавештење се објављује и на порталу е-Управа, седам радних дана од почетка израде тог документа.

У прилогу:

Одлука – Радна група за израду Плана јавног здравља Градске општине Звездара за период 2021-2026.године