Градска општина Звездара наставља са праксом стратешког планирања у области културе.

С обзиром на то да је претходни плански документ План развоја културе Градске општине Звездара 2019 – 2020 истекао, Градска општина Звездара је отпочела процес израде документа План развоја културе Градске општине Звездара за период 2021 – 2023.г.

Решењем Већа ГО Звездара XI бр. 06 – 8 / 21   образована је Радна група за израду овог документа у саставу:

 1. Гордана Мишев – чланица Већа Градске општине Звездара, координаторка Радне групе
 2. Мирослав Лазић – члан Већа Градске општине Звездара, заменик координаторке
 3. Драгана Ђурић, заменица председника Градске општине Звездара
 4. Станко Радовановић – члан Већа Градске општине Звездара
 5. Светислав Гонцић – Театар „Вук“
 6. Јасна Новаков – „Звездара театар“
 7. Оливера Викторовић Ђурашковић – „Пан театар“
 8. Милица Ковачевић – Музичка школа „Владимир Ђорђевић“
 9. Весна Петровић Урошевић – Одељење за друштвене делатности ГО Звездара
 10. Пејана Буловић – Одељење за друштвене делатности ГО Звездара
 11. Игор Пуцаревић – Стална конференција градова и општина ГО Звездара

Израда овог планског документа реализује се у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018), члан 32. према којем је предлагач дужан да обавести јавност о почетку израде документа јавне политике објављивањем обавештења на својој интернет страници, а ако је надлежни предлагач орган државне управе то обавештење се објављује и на порталу е-Управа, седам радних дана од почетка израде тог документа.

У прилогу:

Resenje – Radna grupa za izradu Plana razvoja kulture 2021-2023.