Градска општина Звездара отпочиње процес израде Програма за младе за период 2021-2024. са циљем стратешког дефинисања циљева и активности у оквиру омладинске политике Градске општине Звездара. Правни основ за израду документа налази се у члану 14. став 1, тачка 20. Статута ГО Звездара – пречишћен текст („Службени лист града Београда“, бр. 124/19).

Председник ГО Звездара је Решењем, бр. 020-2-24/2021 од 29.03.2021. године   образовао Радну групу за израду документа,  у саставу:

 1. Богдан Лековић, председник
 2. Александар Ђуричић, члан
 3. Весна Петровић Урошевић, чланица
 4. Мирослав Мариновић, члан
 5. Ивона Фуштић, чланица
 6. Мирослав Маркићевић, руководилац Актива директора средњих школа, члан
 7. Марица Живковић, психолог Развојног саветовалишта за младе Дома здравља „Звездара“, чланица
 8. Бранислава Познановић, руководилац Националне службе за запошљавање – Филијала Звездара, чланица
 9. Дејан Пантић, председник Одреда извиђача „Народни херој Миодраг Миловановић Луне“, члан
 10. Станко Радовановић, члан
 11. Соња Стаменовић, чланица

Израда овог планског документа реализује се у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018), члан 32. према којем је предлагач дужан да обавести јавност о почетку израде документа јавне политике објављивањем обавештења на својој интернет страници. Млади ће директно бити укључени у процес израде документа учешћем у анкетама које ће бити објављене на сајту и достављене средњим школама на територији ГО Звездара, учешћем у организованим консултацијама и јавној расправи  о предлогу Програма за младе за период 2021 – 2024.

Позивамо младе да се активно укључе у процес израде наведеног документа.

Решење о формирању Радне групе