Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27.марта бр. 43-45, (у сутерену), у периоду од 29.01.2024. године до 12.02.2024. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

 

У току јавног увида, Нацрт плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи“

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

 

Мишљење на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр.1, закључно са 12.02.2024. године.

Planiranaautonamena