Поводом Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл.гласник РС“ број 22/22) и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Сл.гласник РС“ број 22/22)  који ће се одржати 03.04.2022. године, а на основу чл. 14 Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр.104/09 и 99/11) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/12, 88/18, 67/20,40/21,90/21 и 16/22),Управа Градске општине Звездара  о б ј а в љ у ј е  Обавештење о увиду у бирачки списак.

Обавештење о увиду у бирачки списак