Сваки пад грана или стабала дрвећа који омета кретање пешака и возила на јавним саобраћајним површинама (тротоар и коловоз), приступ објектима јавне намене и хитним службама, обавезно пријавити ЈКП „Зеленило Београд“ на маил адресу info@zelenilo.rs  или телефоном Сервисном центру града Београда на телефон 0800-110-011.

 

Уколико је ломом грана или стабала дрвећа, која се налазе на јавним површинама, дошло до оштећења приватне имовине грађана (моторна возила, прикључна возила, фасаде зграда, прозори на објектима и сл.), у поступку пријављивања незгоде ради наканде материјалне штете, ОБАВЕЗНО је сачињавање фотодокументације као доказа о незгоди, као и пријава незгоде ЈКП „Зеленило Београд“ на маил адресу info@zelenilo.rs  и Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију – Одељењу за дежурни и комунални инспекцијски надзор (27. марта 43-45, Београд) на телефон 3222-262. Грађани који имају активну полису осигурања од незгоде, требају обавестити и надлежну осигуравајућу кућу. Накнада штете која је настала падом грана или стабала са површина у приватном власништву, остварује се у парничном поступку према власнику/кориснику парцеле пред надлежним судом.

 

Препорука је да до доласка надлежних служби грађани не уклањају самостално пало грање и стабла.

 

Уколико је потребно уклонити оштећена возила са места незгоде, решењем комуналног инспектора Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију ће се то спровести преко ЈКП „Паркинг сервис“.