Упис ученика у први разред основне школе:

 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023), у први разред основне школе уписује се свако дете рођено од 1. марта 2017. до 28. фебруара 2018. године, као и деца која до 31. августа напуне 6 година, по извршеном тестирању од стране школског психолога. Ако дете старије од седам и по година, због болести или других разлога, није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

 

Време у које школе врше упис деце у први разред није утврђено прописима, али је период од почетка априла до краја маја сваке године у школској пракси традиционално намењен упису деце у наредну школску годину.

 

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, односно другог законског заступника детета, у складу са могућностима школе.

 

Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

 

Школа је дужна да обавести родитеља о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

 

Подсећамо да је родитељ, односно други законски заступник одговоран за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза, а за неиспуњавање законом дефинисане обавезе предвиђена је новчана казна од 10.000 до 100.000 динара.

 

Од школске 2020/2021. године родитељима је омогућен упис деце у први разред основне школе путем Портала еУправа, омогућена је и услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање. На овај начин родитељи једним одласком у школу завршавају све активности везане за упис детета у школу.

 

Упис деце у предшколски припремни програм

 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023), родитељ, односно други законски заступник чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у предшколској установи, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у предшколску установу, односно основну школу која остварује предшколски припремни програм, с тим да има право да изабере предшколску установу, односно основну школу. У предшколски припремни програм се у школској 2024/2025. години уписују деца рођена у периоду од 1.03.2018. до 28.02.2019. године (укључујући и овај датум).

 

На Националном порталу еУправа, у оквиру услуге еВртић, омогућено је подношење електронске пријаве за упис деце у предшколску установу.

 

Подсећамо да је родитељ, односно други законски заступник одговоран за упис детета у предшколски припремни програм, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза, а за неиспуњавање законом дефинисане обавезе предвиђена је новчана казна од 10.000 до 100.000 динара.

 

 

Будућим првацима и предшколцима желимо срећан полазак у школу и предшколску установу и безбрижно одрастање.