Председник Градске општине Звездара дана 29.04.2022. донео је Решење о образовању Комисије за давање стручног мишљења о употреби имена, грба и заставе општине Звездара.

 

У прилогу:

Решење