У просторијама Месне заједнице „Зелено брдо”, Булевар краља Александра 395,  одржана је обука за чланове Тима за подршку родитељима ромске националности. Обука је реализована у оквиру пројекта „Растимо заједно” који спроводи Центар за реинтеграцију и активизам Београд.

 

Циљ пројекта је допринос социјалној инклузији Рома и Ромкиња у области образовања кроз активности унапређења одговорности родитеља деце ромске националности, основно и средњошколског узраста на територији Градске општине Звездара. Реализација обуке Тима за подршку је део програма Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који у Србији  спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale  Zusammenarbeit (ГИЗ) GmbH у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

 

Тим за подршку родитељима је иновативни тим чија сврха је да кроз инклузију и мобилисање локалних и друштвених ресурса дугорочно унапреди одговорно родитељство ромске популације. Планирано је да састав Тима чине педагошки асистенти, здравствени медијатори, волонтери, заинтересоване стране из јавног и цивилног сектора.

 

Обуке су реализоване за 8 учесника, и то: координатора за ромска питања, педагошке асистенте, представнике организација цивилног друштва и волонтере. Кроз интерактивни рад и изношење својих искустава обучени су за рад са родитељима чије су стварне потребе претходно мапиране истраживањем, фокус групом и радионицама за родитеље. Очекује се да стечена знања и вештине унапреде приступ и комуникацију учесника на обуци у будућем раду са породицама ромске националности, сарадњу са институцијама и локалном заједницом. Обука је  додатно фокусирана на  сензибилисање учесника за међусобну сарадњу, подршку и тимски рад.