Комисија за спровођење Конкурса за суфинансирање програма/пројеката из области јавног здравља за 2023. годину је на седници одржаној  28.04.2023. године усвојила Извештај са предлогом одлуке са коначном ранг листом, те је исти прослеђен председнику ГО Звездара како би донео Одлуку о избору програма/пројеката удружења, као и Решење о додели средстава. Председник ГО Звездара је 15.5.2023. године, донео Одлуку о избору програма и пројеката, као и Решење о додели средстава 15.5.2023. године.

 

У прилогу се налазе:

 

Одлука о избору пројеката који се подстичу средствима назначеним у Конкурсу за суфинансирање и финансирање програма/пројеката из области јавног здравља за 2023. годину.

Решење председника о додели средстава