Одобравају се средства из буџета ГО Звездара за 2023. годину из области развоја културе, информисања, и јачања културне продукције и уметничког стваралаштва.

 

Одлука о додели средстава