Комисија за спровођење Општег конкурса за суфинансирање програма/пројеката удружења за 2023.годину је на седници одржаној 10.05.2023. године усвојила Извештај са предлогом одлуке са коначном ранг листом, те је исти прослеђен председнику ГО Звездара како би донео Одлуку о избору програма/пројеката удружења, као и Решење о додели средстава. Председник ГО Звездара је 10.05.2023. године донео Одлуку о избору програма/пројеката назначеним у Општем конкурсу за финансирање/суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета ГО Звездара у 2023. години, као и Решење о додели средстава.

У прилогу се налазе:

 Одлука о избору програма/пројеката који се подстичу средствима назначеним у Општем конкурсу за финансирање/суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета ГО Звездара у 2023. години

Јупитер

Дидакта

Светионик знања

Извештај о реализацији општег конкурса за финансирање/суфинансирање програма/пројекта удружења за 2023. годину