Председник Градске општине Звездара донео је Oдлуку o избору пројеката у области културе који ће бити суфинансирани из буџета Градске општине Звездара у 2021. години (Број: 020-2-27 од 19.04.2021. године) на основу предлога Комисије за избор пројеката у области културе за 2021. годину (Х бр. 6-1-25/2021 од 8.4.2021. године).

Овом Одлуком одобравају се средства из буџета ГО Звездара за 2021. годину у износу од 1.960.000 динара за изабраних 19 пројеката од укупно 26 пријављених на Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара објављеног 21.1.2021. године.

 

У прилогу:

Одлука

Предлог одлуке