ОДЛУКА О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИТАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГО ЗВЕЗДАРА