Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној у петак, 11. фебруара 2022. године донела је Одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Звездара у сталном саставу.

Одлуку можете видети у прилогу:

Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Звездара у сталном саставу