На основу Решења Већа ГО Звездара о oснивању Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима XI број 06-32/20 од 16.12.2020. и Уговора број 401- 2 – 85 од 25.12.2020., Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 21.05.2021. године, донео је

Одлуку

о додели средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара

Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 21.05.2021. године, разматрао је Извештај комисије за праћење реализације програма за коришћење финансијских средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Звездара о спроведеном јавном позиву са предлогом коначне ранг листе предлога програма за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара, у складу са реализацијом Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја.

 

Прилог: Одлукa о додели средстава за финансирање програма удружења