Председник Градске општине Звездара донео је Одлуку о избору пројеката у области бриге о младима који ће се суфинасирати из буџета Градске општине Звездара у 2023. години, по расписаном Јавном конкурсу ради прикупљања предлога за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у области бриге о младима из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2023. години.

 

Одлука ступа на снагу даном објављивања.

На основу ове Одлуке биће закључени појединачни уговори са носиоцима пројекта.

 

Одлука се објављује на званичној интернет страници Градске општине Звездара, Порталу е-Управа и на огласној табли Градске општине Звездара.

 

Одлука

Решење