Председник Градске општине Звездара је 02.08.2022, на предлог Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима, донео Одлуку о поништавању Одлуке о објављивању Јавног позива за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара.

 

Нови јавни конкурс биће објављен у наредном периоду.

 

У прилогу:

Одлука