У Градској општини Звездара данас је одржан округли сто на тему: „Унапређење родитељске одговорности Рома и Ромкиња, родитеља деце основног и средњошколског узраста путем спровођења активности за повећање родитељских компетенција, ефикаснију употребу ресурса у заједници и успостављање иновативног „Тима за подршку“.

Активност је део програма Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ) ГмбХ и пројекта „Растимо заједно“, који реализује Центар за реинтеграцију и активизам Београд  (ЦРА),  у сарадњи са Градском општином Звездара.

У име ГО Звездара присутне је поздравио члан Већа ГО Звездара Мирослав Мариновић истакавши да је део социјалне политике Општине Звездара унапређење квалитета живота рањивих категорија становништва, а ту се свакако убраја и ромска популација. Пројекат „Растимо заједно“ је у директној корелацији са оваквом социјалном политиком и стратешким документима Општине која је дефинишу. Мариновић је додао да Општина годинама развија социјална партнерства са цивилним и јавним сектором и тиме подиже капацитете свих актера у најбољем интересу грађана.

Бранкица Тарбук Јанковић из Центра за реинтеграцију и активизам Београд, на почетку се Општином Звездара захвалила за одличну сарадњу и истакла да је почетна хипотеза била та да она, као и остали родитељи, има исте потребе, а то је да дају подршку својој деци. Тако је и настао пројекат „Растимо заједно“. У вези са њим урађено је истраживање које се тиче потреба, а да би ромска деца наставила са школовањем потребно је знати пружити им помоћ. На основу тога настала је и идеја за IT обуку, да се родитељи обуче како да користе различите платформе. Она је закључила да су родитељи препознали да су ове радионице корисне.

Доц. др Јелена Танасијевић, истраживач, презентовала је  резултате истраживања потреба родитеља деце ромске националности основношколског и средњошколског узраста који живе на територији ГО Звездара, а шеф Одсека за социјалну заштиту ГО Звездара Радмила Урошевић је представила закључке и препоруке Фокус групе „Родитељске компетенције ромске популације и креирања оптималног модела помоћи и подршке”.

Учесници Фокус групе су се сложили у оцени да је интеракција ромске популације у заједници са представницима институција и сектора неопходна и пожељна. Образовање је мапирано као важна социјална вредност и кључни фактор изласка из трансгенерацијског сиромаштва.

Модератор скупа је била Марина Симеуновић.