Шеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је у Установи културе „Вук Стефановић Караџић”, Булевар краља Александра 77а.

Скупштина Градске општине Звездара је усвојила Информацију о стању безбедности на територији Градске општине Звездара за 2020. годину коју је образложио начелник ПС Звездара Драгомир Тописировић.

Звездарска Скупштина је усвојила и Одлуку о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Звездара, Локални акциони план за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021 – 2023, Програм за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника на територији Градске општине Звездара за период  2021-2024, као и Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2020. години и Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд, за период 1.1 – 31.3.2021. године.

Звездарске одборнице и одборници донели су Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“, Београд и Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд

По скраћеном поступку Скупштина ГО Звездара је донела Решење о именовању Тима за праћење, извештавање и евалуацију „Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023. година.