Девета седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је у Театру „Вук”-Велика сцена.

Скупштина ГО Звездара је утврдила престанак функције члану Већа Градске општине Звездара Милораду Мићићу, након поднете оставке, и изабрала дипломираног правника Славка Бабића за члана општинског Већа.

Звездарска Скупштина је поставила дипломираног правника Марка Јовића за заменика секретара Скупштине Градске општине Звездара.

Звездарске одборнице и одборници су донели Одлуку о измени и допуни Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Звездара, као и Одлуку о  допуни Пословника Скупштине Градске општине Звездара

Скупштина ГО Звездаре је усвојила Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период  јануар – септембар 2021. године и Одлуку о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2021. годину.

Звездарска Скупштина је  усвојила Информација о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2020/2021. години

У скраћеном поступку Скупштина ГО Звездара је донела Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Звездара за школску 2021/22. годину и Решење  Одељења за имовинско правне и стамбене послове Управе Градске општине Звездара којим се одбија захтев Универзитетске стамбене задруге ,,Блок 67“, Београд, за исправку  грешке у решењу Скупштине општине Звездара бр. 06-27 од 09.03.1989. године, као неоснован