Двадесета седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је данас у Скупштинској сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

 

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Извештај Административно-мандатне комисије о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара, Василију Коругићу и Милици Ликић и потврдили мандат одборницима Бојани Лакић и Дејану Недељковићу.

 

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар-јун 2023. године, Одлуку о додели новогодишњих пакетића  за децу  из буџета Градске општине Звездара за 2023. годину, Одлуку о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2023. годину, Одлуку о образовању Савета за родну равноправност Градске општине Звездара, као и Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд, за период 01.01-30.06.2023. године,

 

Звездарска Скупштина је усвојила и Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп–Звездара Београд и Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” Београд, као и Решење о давању сагласности на  Одлуку  Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ o закључењу уговора о „овердрафт“ краткорочном кредиту за текућу ликвидност, број  524 -2  од 12.09.2023. године.

 

По скраћеном поступку Скупштина ГО Звездара је усвојила Решење о образовању Комисије за родну равноправност Скупштине Градске општине Звездара и Решење о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара.