Једанаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је данас у Скупштинској сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

На седници су усвојене Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку фасадне столарије и собних врата за потребе КБЦ Звездара, Одлука о издвајању буџетских средстава за покривање капеле бакром, израда гранитних степеница и прилаза у храм и замена дела дотрајале столарије на Храму Светог Трифуна у Малом Мокром Лугу, Одлука о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско занатских радова на фасади објекта Полицијске станице Звездара, као и Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку фасадне столарије за потребе Храма Покрова пресвете Богородице на Звездари.

Поред овога, Скупштина Градске општине Звездара је донела и Одлуку о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2022. годину, Одлуку о допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара, Одлуку о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2021. годину и Oдлуку о верификацији Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Програм за младе 2022 – 2026, Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за период 2021-2023. – Активности реализоване у 2021. години, Извештај о реализацији Програма за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника на територији Градске општине Звездара за период 2021-2024. и о раду Савета за миграције у Градској општини Звездара за период јануар-децембар 2021. године, Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ – Београд за период 01.01. – 31.12.2021. године и Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове Градске  општине Звездара за 2021. годину.

По скраћеном поступку звездарска Скупштина је усвојила Одлуку о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Звездара у сталном саставу и Решење о именовању Савета филмског фестивала ,,Звездарске отворене ноћи филмских авантура-ЗОНФА“.