Осамнаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је данас у Скупштинској сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Информацију о стању јавне безбедности на територији општине Звездара за 2022.годину.Звездарска Скупштина утврдила је престанак функције члану Већа Градске општине Звездара Станку Радовановићу, и потврдила избор члана Већа ГО Звездара Невене Станић.Звездарска Скупштина је утврдила престанак мандата одборника  Скупштине Градске општине Звездара Невене Максимовић, и потврдила мандат одборника   Биљане Пантелић којa је заменила одборницу Невену Максимовић.

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Одлуку о консолидованом Завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2022 годину,Одлуку о додели Мултимедијалног образовног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце на територији Градске општине Звездара, Одлуку о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2023. годину,Одлуку о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Звездара, Одлуку о допуни Одлуке о управи Градске општине Звездара,Одлуку о доношењу програма Гасификације на делу територије ГО Звездара- насеље Велики мокри Луг, Мали мокри Луг, Зелено брдо, Мирјево и Звездарска шума,Одлука о измени Одлуке о покретању поступка израде Програма Гасификације на делу територије ГО Звездара-насеља Велики мокри Луг,Мали мокри Луг,Зелено брдо, Мирјево и Звездарска шума,Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор Директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“, Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор Директора Јавног предузеђа Спортски центар „Олимп-Звездара“,Одлуку о усвајању редовног Годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни Простор Звездара у ликвидацији“ за 2022. годину са стањем на дан 31.12.2022. године, Одлуку о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузеђа „Пословни Простор Звездара“ у ликвидацији за период од 01.01.2022- 31.12.2022. године, Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа Пословног Простора и постављању реклама и издавање рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“, и Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама плана и програма пословања Јавног предузеђа Спортски центар „Олимп –Звездара“ Београд за 2023. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2022. години.

На седници су усвојени и Извештај о раду Већа Градске општине Звездара  за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, Извештај о задовољењу потреба и интереса грађана у области Спорта на територији Градске општине Звездара у 2022. години, и Извештај о раду и реализацији годишњег Плана  и програма  пословања Јавног предузеђа Спортски Центар „Олимп-Звездара“, Београд за период 01.01.-31.03.2023. године.

По скраћеном поступку звездараска Скупштина је усвојила Одлуку о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова изборне Комисије Градске општине Звездара у сталном саставу, и решење о измени решења о образовању административно-мандатне Комисије Скупштине Градске општине Звездара.