Осма седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је у Установи културе „Вук Стефановић Караџић” – Велика сцена, Булевар краља Александра 77а.

Скупштина ГО Звездара је на седници усвојила Одлуку о измени Одлуке о грбу и застави Градске општине Звездара, као и Одлуку o упoтрeби имена, грбa и зaстaвe Градске општине Звездара.

Звездарске одборнице и одборници донели су Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд за 2021. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2020. години.

Скупштина је усвојила и Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период  јануар – јун 2021. године, као и Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд, за период 01.01.-30.06.2021. године, број 369 од 16.07.2021. године усвојен одлуком Надзорног одбора ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ бр. 380-4 од 21.07.2021.године.