У Градској општини Звездара данас је одржана прва седница Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за доделу јавних признања.

Седницом, на којој је разматран поступак за покретање иницијативе за доделу јавних признања, председавао је председник Комисије проф. др Часлав Митровић, а присуствовали су јој заменик председника доц. др Душан Ђапић и чланови проф. др Бојан Димитријевић, Горан Јевтић и Немања Арнаутовић.

Седници су присуствовали и председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор и секретар Скупштине ГО Звездара Александар Ружичић са сарадницима.

Комисија је образована на основу Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Звездара, а Скупштина Градске општине Звездара је на седници одржаној 18.3.2021. донела Решење о образовању Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за доделу јавних признања.

Задатак Комисије је да разматра приспеле иницијативе за доделу јавних признања, награда и поклона, да утврди предлог одлуке о додели јавних признања.

 

У прилогу:

Решење о образовању Комисије