На првој седници Савета за безбедност ГО Звездара, којом је председавао председник Савета Владан Јеремић договорено је да треба урадити анализу стања безбедности на територији Градске општине Звездара, као и план рада Савета.

Према речима Јеремића,  план би обухватио превенцију насиља, повећање безбедности деце у школама, превенцију коришћења дрога и психоактивних супстанци, едукацију на повећању толеранције и неговању различитости, поготово међу децом и младима како би се спречили злочини из мржње, као и подршку родној равноправности и превенцији насиља у породици.

Начелник полицијске станице Звездара Драгомир Тописировић рекао је да је у току 2020 и прва три месеца 2021. очувано стабилно стање безбедности на територији ГО Звездара и да нису регистровани тежи облици угрожавања личне и имовинске сигурности грађана нити је било нарушавања јавног реда и мира у већем обиму. Наглашено је да  су остварени запажени резултати на сузбијању препродаје дрога и ношења оружја, и да је једино ситуација везана за безбедност у саобраћају нешто неповољнија, јер је повећан број погинулих лица (за два лица) док су остали показатељи стања безбедности саобраћаја у смањењу.

У последње три године, Градска општина Звездара је имала интензивну сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) где је спроведено низ анализа и радионица на тему спречавања злочина из мржње и неговања културе ненасиља међу младима на Звездари. Резултати тих анализа показали су да међу младима постоји изражен степен антагонизма према одређеним маргинализованим групама, пре свега ЛГБТ популацији, а сукцесивно мање и према осталим рањивим групама – Ромима, азилантима и женама. Kао подршка раду Савета за безбедност и Комисији за родну равноправност, са ОЕБС-ом је 29.9.2020. потписан  меморандум о сарадњи.