Градска општина Звездара је, у сарадњи са Асоцијацијом за афирмацију културе, реализовала радионицу у области професионалне оријентације младих како би им приближила перспективне области предузетништва и самозапошљавања на актуелном тржишту рада. Радионица је одржана у Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, у улици Краљице Марије 73.

 

На овој радионици присутни су имали прилику да сазнају које су могућности и предности предузетништва у односу на запошљавање и рад у великим пословним системима, али и прилике које отварају фокус на областима за које постоји већа потреба у свету рада. Независност у пословању, могућност самоорганизације која оставља већи простор за слободу личних избора, могућност добре зараде и остваривања личног потенцијала били су представљени као кључни мотиватори за разматрање будућих предузетничких подухвата. Посебан акценат је стављен на могућностима и методологији аплицирања за добијање средстава за финансирање почињања, али и развијања предузетничких идеја. Представљен је и појашњен појам дигиталне економије и предности и мане које са њом, као делом глобализације, утичу на постојеће, али и будуће предузетничке подухвате.

 

Додатна прилика за учеснике и младе предузетнике је могућност пријаве на Академију предузетништва у организацији Асоцијације за афирмацију културе АСK, која траје од 1. фебруара до 26. маја 2023.године.

 

Радионица је  одржана као део планираних активности Локалног акционог плана запошљавања на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023. а који има за циљ стварање подстицајног амбијента за усвајање принципа активног тражења посла, промоцију самозапошљавања, запошљавања теже запошљивих категорија суграђана (жена, младих до 35 година старости и лица старијих од 50 година, особа са инвалидитетом, ромске популације и жртава насиља) и развијање предузетништва.