Седма седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је у Установи културе „Вук Стефановић Караџић”-Сцена „Култ”, Булевар краља Александра 77а.

Скупштина ГО Звездара је у редовном поступку усвојила Извештај о раду Већа Градске општине Звездара за период од 4.9.2020. до 21.6.2021. године, Одлуку о Консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2020. годину, План развоја културе Градске општине Звездара за период од 2021. до 2024. године, Акциони план развоја заштите животне средине ГО Звездара за период од 2021. до 2024. године и Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара”.

Звездарске одборнице и одборници су у скраћеном поступку усвојили и Решење о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара, Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара и Решење о измени Решења о образовању Административно – мандатне  комисије Скупштине  градске општине Звездара.