Шеснаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, одржана је данас у Скупштинској сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

 

На седници Скупштине је донето Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара Богдану Лековићу, након оставке коју је поднео из личних разлога, а за нове чланове Већа ГО Звездара изабрани су Томислав Алавања, Станко Гујаничић и Никола Агатоновић.

 

Звездарска Скупштина је донела Одлуку о издвајању буџетских средстава за санацију Астрогеодетског павиљона Астрономске опсерваторије и израду пројектне документације за спољно уређење комплекса Астрономске опсерваторије, као и Одлуку о буџету Градске општине Звездара за 2023. годину. На седници су донете и: Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању Великог Мокрог Луга и Малог Мокрог Луга као посебно насељених места на подручју Градске општине Звездара и Одлука о стављању ван снаге Одлуке о одржавању чистоће у посебно насељеним местима Градске општине Звездара – територија месних заједница Велики Мокри Луг и Мали Мокри Луг.

 

Звездарске одборнице и одборници су на седници  усвојили Кадровски план Градске општине Звездара за 2023. годину, Извештај о раду Већа Градске општине Звездара за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, Програм извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева и уређењу саобраћајних површина у оквиру стамбених блокова на подручју Градске општине Звездара за 2023. годину, Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2023. годину, Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за период 01.01.-30.09.2022.године број 626 од 17.10.2022. године усвојен Одлуком  Надзорног  одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ број 665-6 од 31.10.2022. године, Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ о ценама услуга, ценама закупа пословног простора, ценама постављања и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“ број 846-3 од 15.12.2022. године, План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2023. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2022. години бр.745 од 21.11.2022.године, усвојен Одлуком Надзорног одбора број 766-5 од 30.11.2022.године, Информацију о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2021/22. години и Програм рада Скупштине Градске општине Звездара за 2023. годину.

 

У скраћеном поступку Скупштина ГО Звездара је донела Одлуку о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Звездара у сталном саставу, Решење о разрешењу члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездарa”, Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа Спортски центар „Олимп –Звездарa”, Решење о измени Решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара и Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“.