Као резултат сарадње Градске општине Звездара са Центром за едукацију и истраживање здравља Београд и Удружењем пензионера Старо Миријево „Треће доба”, у склопу активности пројекта „Лековито биље у очувању и унапређењу здравља-студија коришћења, баријера и могућности”, одржана је здравствена трибина са радионицом. Трибина и радионица су одржани у просторијама Удружења пензионера Старо Миријево у улици Витезова Карађпрђеве звезде 22.

Том приликом је представљен и едукативни приручник „Лековито биље и  народна медицина”, аутора Мирјане Јањанин и Викторије Цуцић.

Предавачи и модератори, проф др Мирјана Јањанин и проф др Викторија Цуцић заинтересовали су присутне чланове Удружења пензионера са историјом коришћења лековитог биља у медицини, ефектима по здравље које лековито биље има ако се зналачки одабере и правилно припреми, што је резултирало бројним питањима и плодном дискусијом.