У Библиотеци „Бранко Миљковић“, су одржане трећа и четврта радионица креативног писања за младе, у оквиру „Звездаријаде” – фестивала културе младих.

 

На трећој радионици је Радица Смиљковић, професорка књижевности и лектор, младе провела кроз различите технике писања. Анализирани су текстови које су полазници писали на основу једне речи из песме Бранка Миљковића и асоцијације коју је та реч произвела. Млади су се бавили и питањима преобликовања речи и радили фонетске вежбе. Упознали су се са синонимијом, хомонимијом, метафором и метонимијама као важним сегментима у писању.

На четвртој радионици креативног писања, под радним називом „Белешке једног писца”,  полазници су се бавили преобликовањем текста, од информације до поетског израза, одабиром и селекцијом грађе, испитивањем углова посматрања догађаја, особе, појма. Једанаест полазника предано је радило на увођењу читаоца у простор, стварање атмосфере, увођењу и карактеризацији јунака.

 

Следећа радионица заказана је за 9. фебруар у 17 часова на истом месту.

 

Радионице креативног писања реализује Удружење „Ризница речи“, а програм је финансиран из буџета Градске општине Звездара.