Центар за реинтеграцију и активизам Београд (ЦРА), у сарадњи са Градском општином Звездара, организује округли сто на тему: „Унапређење родитељске одговорности Рома и Ромкиња, родитеља деце основног и средњошколског узраста путем спровођења активности за повећање родитељских компетенција, ефикаснију употребу ресурса у заједници и успостављање иновативног „Тима за подршку“. Догађај ће бити реализован 28. јануара 2022. године, у периоду од 12 до 14 часова, у Великој сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77. Активност је део програма Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ) ГмбХ и пројекта „Растимо заједно“, који реализује ЦРА. Присутнима ће се поред представника ГО Звездара обратити представник ГИЗ-а, као и Бранкица Тарбук Јанковић из Центра за реинтеграцију и активизам Београд. На Округлом столу ће доц. др Јелена Танасијевић, истраживач, презентовати резултате истраживања потреба родитеља деце ромске националности основношколског и средњошколског узраста који живе на територији ГО Звездара, а шеф Одсека за социјалну заштиту ГО Звездара Радмила Урошевић ће представити закључке и препоруке фокус групе „Родитељске компетенције ромске популације и креирања оптималног модела помоћи и подршке”.