Градска општина Звездара организује онлајн сајам за запошљавање Ромкиња у оквиру пројекта „Корак до посла – Подршка инклузији Ромкиња кроз међусекторску сарадњу на Звездари”, који финансира Европска унија.

Предвиђено је да заинтересоване Ромкиње разговорају са послодавцима путем интернета, из просторија Месне заједнице „Липов лад“ (Булевар краља Александра 298/I) због епидемиолошких мера и неопходно је да се пријаве на инфо телефон за запошљавање Ромкиња број 066/8447474.

Од послодаваца ће путем интернета бити присутни представници трговинских ланаца, омладинских задруга или агенција који запошљавају сезонске раднике, салони лепоте и слично. Разговори са заинтересованим Ромкињама ће трајати по 10 минута.

На сајму ће учествовати и 50 Ромкиња које су у склопу пројекта добиле подршку за запошљавање у виду психосоцијалне подршке стручњака и прошле обуку за активно тражење посла, а уз то добиће и пословну одећу и обућу за разговор са послодавцем. Од тог броја 20 Ромкиња је положило и обуке за занате, углавном за салоне лепоте, фризерке, куварице или шнајдерке.

Са друге стране, учешће на сајму узеће и неки од 56 послодаваца који су  кроз обуке сензибилисани за запошљавање Ромкиња. Сајам запошљавања Ромкиња ће трајати од од 18.2.2021. наредних недељу дана, у зависности од броја заинтересованих Ромкиња.

Ово је део активности на пројекту финансираном од стране Европске уније, који спроводи Градска општина Звездара у партнерству са Центром за реинтеграцију и активизам Београд, укупне вредности око 65.000 евра, а све у оквиру програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ који спроводи Стална конференција градова и општина Србије.