Председник Градске општине Звездара расписује Општи конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске  општине Звездара у 2023. години.

 

Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2023. годину („Службени лист града Београда“, бр.121/2022) износи 1.000.000,00 динара.

 

Програм/пројекат се мора реализовати на територији Градске општине Звездара, односно мора бити од интереса за кориснике са територије Градске општине Звездара.

 

Рок за подношење пријава је 27.02.2023. године.

 

Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта.

 

Програм/пројекат се мора реализовати најкасније до 31.12.2023. године.

 

Пријава се подноси на Пријавном обрасцу који можете преузети са сајта www.zvezdara.rs . Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овом обрасцу.

 

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

 

За додатне информације на располагању је број телефона: 3405-688 у термину од 8 до 15 часова и мејл адреса: zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs

 

Прилози:

 

1.Општи конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Звездара у 2023. години,

2.Пријавни формулар,

3.Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист града Београда“, бр. 80/2019),

4.Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018)