Настављајући праксу пружања помоћи и подршке особама са инвалидитетом са регулисаним пребивалиштем/боравиштем на територији Звездаре, Општина је 7.октобра расписала Конкурс за доделу на коришћење 3 (три) гусеничара. Сва три помагала набављена су у претходном периоду из буџета Општине.

По истеку рока 17. октобра, Комисија је констатовала да је у прописаном року поднета једна пријава Основне школе „Вељко Дугошевић“ за потребе кретања током наставе деце са инвалидитетом и донела Одлуку да се помагало додели на коришћење овој школи. Са представником ОШ „Вељко Дугошевић“ Општина ће потписати Уговор о коришћењу овог помагала.

Такође, Комисија је донела одлуку да се за доделу преостала два помагала продужи рок за подношење пријава закључно са 20.децембром 2021.године.

Право учешћа на Конкурсу имају особе које у кретању користе инвалидска колица, са пребивалиштем/боравиштем на подручју Градске општине Звездара, као и установе/институције на територији општине које реализују програме за особе са инвалидитетом и у својим објектима имају проблем са архитектонским баријерама. Коришћењем гусеничара/помагала физичка лица превазилазе архитектноске баријере у објекту у којем живе и на тај начин, такође, унапређују своје могућности у свакодневном функционисању.

Услуга се реализује са циљем унапређења квалитета свакодневног живота и социјализације особа са инвалидитетом које имају пребивалиште/боравиште на подручју Градске општине Звездара.

Лица којима уређај буде додељен на коришћење (физичка или правна) у обавези су да обезбеде асистента/пратиоца који ће руковати помагалом и за која је обезбеђена обука.

За додатне информације као и преузимање конкурсне документације за учешће на Конкурсу за доделу на коришћење пењача уз степенице тзв.гусеничара, заинтересована лица се могу обратити на телефон бр. 011/3405-609 или лично у канцеларији 313 радним данима од 10.30 до 15.30 часова, у згради Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, или преко интернет сајта Градске општине Звездара www.zvezdara.rs .

Одлуку и Записник Комисије као и Одлуку председника Градске општине Звездара можете преузети ОВДЕ

Записник и Одлука Комисије, 1.11.2021.

Одлука председника, 1.11.2021.