Настављајући праксу пружања помоћи и подршке особама са инвалидитетом са регулисаним пребивалиштем/боравиштем на територији Звездаре, Општина је 8.августа расписала Конкурс за доделу на коришћење 1 (једног) гусеничара. Гусеничар је набављен у претходном периоду из буџета Општине.  Комисија је констатовала да је у прописаном року поднета једна пријава за потребе слободног кретања детета са пребивалиштем на територији општине Звездара и инвалидитетом и похађања предшколског програма а што је и препорука надлежне Интерресорне комисије. На основу тога, Комисија а затим и председник Општине донели су Одлуку да се помагало додели на коришћење породици. Са једним од родитеља Општина ће потписати Уговор о коришћењу овог помагала.

Одлуку и Записник Комисије као и Одлуку председника Градске општине Звездара можете преузети ОВДЕ

Записник

Одлука