Настављајући праксу пружања помоћи и подршке особама са инвалидитетом са регулисаним пребивалиштем/боравиштем на територији Звездаре, Општина је расписала Конкурс за доделу на коришћење 3 (три) гусеничара. Сва три помагала набављена су у претходном периоду из буџета Општине.

Редовном процедуром ревизије коришћења додељених помагала, Комисија је констатовала да је престала потреба за њиховим коришћењем додељеним физичким лицима, те се за исте распије Јавни позив за доделу лицима којима је наведено помагало значајно за свакодневно функционисање.

Право учешћа на Конкурсу имају особе које у кретању користе инвалидска колица са пребивалиштем/боравиштем на подручју Градске општине Звездара, као и установе/институције на територији Општине које реализују програме за особе са инвалидитетом и у својим објектима имају проблем са архитектонским баријерама. Коришћењем гусеничара/помагала физичка лица превазилазе архитектноске баријере у објекту у којем живе и на тај начин такође унапређују своје могућности у свакодневном функционисању. Услуга се реализује са циљем унапређења квалитета свакодневног живота и социјализације особа са инвалидитетом које имају пребивалиште/боравиште на подручју Градске општине Звездара. Лица којима уређај буде додељен на коришћење (физичка или правна) у обавези су да обезбеде асистента/пратиоца који ће руковати помагалом и за која је обезбеђена обука.

Рок за подношење пријава на прописаном обрасцу са неопходном документацијом подноси се закључно до 17.октобра.

Неопходну документацију, и то: Одлуку о расписвању Конкурса, Решење о образовању Комисије, Пријавни формулар и Сагласност можете преузети овде.

Пријавни формулар

Сагласност

Одлука

Решење о образовању Комисије