Градска општина Звездара наставља са праксом стратешког планирања и реализације активности у области социјалне заштите за наредни период.

С обзиром да је претходни стратешки документ „Акциони план за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2015-2020.“ истекао, Општина Звездара је отпочела процес израде „Локалног акционог плана (ЛАП) за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023, уз менторску и техничку подршку у оквиру пројекта Немачке међународне организације за сарадњу (GIZ) „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији”.

Формирана је Радна група чији састав чине представници Општине: Радмила Урошевић, Златко Петрин и Синиша Маринковић, представник Градског центра за социјални рад у Београду, Одељење Звездара: Немања Антонијевић, руководилац, представник Националне службе за запошљавање- Филијала Звездара, Бранислава Познановић, руководилац и представник цивилног сектора: Милан Вујовић. Планирано је да у процесу израде ЛАП-а учешће узму и представници свих заинтересованих удружења грађана, као и све остале заинтересоване стране, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Израда овог планског документа реализује се у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018), члан 32 према којем је предлагач дужан да обавести јавност о почетку израде документа јавне политике објављивањем обавештења на својој интернет страници, а ако је надлежни предлагач орган државне управе то обавештење се објављује и на порталу е- Управа, седам радних дана од почетка израде тог документа.

Закон о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018) може се преузети:на https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-planskom-sistemu-republike-srbije.html

Скенирана решења о формирању Радне групе можете погледати у прилогу.

REŠENJE o obrazovanju Radne grupe za izradu LAP-a za Rome za period 2021-2023

REŠENJE o dopuni rešenja o obrazovanju Radne grupe za Rome