Настављјући са праксом стратешког планирања и реализације активности у овој области социјалне заштите за наредни период, Градска општина Звездара је 5.априла, у складу са Законом о планском систему, предлог „Локалног акционог плана (ЛАП) за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023.“ започела јавну расправу на овај документ. Јавна расправа је отворена до 19.априла у 15,00 часова.

Сви заинтересовани појединци и правна лица која имају конкретне предлоге на предложени документ могу да учествују у јавној расправи путем попуњеног прописаног формулара и слањем својих предлога на мејл адресу: javna.rasprava@zvezdara.org.rs .

По закључењу јавне расправе, у року од пет дана, Радна група ће размотрити, прихватити или одбацити поднет материјал после чега ће предлог „Локалног акционог плана (ЛАП) за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023.“   бити спреман за разматрање и усвајање на седници Скупштине општине.

Општина Звездара је током фебруара месеца започела процес израде предлога овог документа који су израдили чланови Радне групе  чији састав чине представници Општине: Радмила Урошевић, Златко Петрин и Синиша Маринковић, представник Градског центра за социјални рад у Београду, Одељење Звездара: Немања Антонијевић, руководилац, представник Националне службе за запошљавање- Филијала Звездара, Бранислава Познановић, руководилац и представник цивилног сектора: Милан Вујовић. У изради предлога ЛАП-а учешће су узели  представници ромских насеља на Звездари као и заинтересованих удружења грађана.

Процес израде ЛАП-а реализује се уз менторску и техничку подршку експерта за ову област а у оквиру пројекта Немачке међународне организације за сарадњу (GIZ) „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” који спроводи GIZ.

Израда овог планског документа реализује се у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018), члан 32 према којем је предлагач дужан да обавести јавност о почетку израде документа јавне политике објављивањем обавештења на својој интернет страници, а ако је надлежни предлагач орган државне управе то обавештење се објављује и на порталу е- Управа, седам радних дана од почетка израде тог документа.

Закон о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018) може се преузети: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-planskom-sistemu-republike-srbije.html

Предлог ЛАП-а и формулар за учешће у јавној расправи можете погледати у продужетку:

ЛАП за ромску попилацију-предлог

Образац за јавну расправу