Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја је у просторијама Удружења пензионера „Треће доба Старо Миријево“ реализовао део пројекта „Живот годи -нама“ чија реализација је суфинансирана средствима из буџета Градске општине Звездара.

 

Тема радионице, која је привукла пажњу око 30 сениора из Миријева, био је Светски дан пчела. Посетоци радионице су учили о значају пчела и начинима на које сви можемо да допринесемо заштити животне средине.