Градска општина Звездара и ове године учествује у 20. акцији „За зеленији Београд“ коју организује ЈКП „Зеленило Београд“, у оквиру које бира најлепше уређене зелене површину на Звездари. Грађани Звездаре за учешће у седам категорија такмичења, могу да се пријaве од 16. маја до 16. јуна 2022. године на мејл info@zvezdara.org.rs .

 

Приликом пријављивања грађани треба да доставе име и презиме онога ко пријављује одређну зелену површину, тачну адресу са кућним бројем на којој се зелени простор налази, свој контакт телефон и категорију за коју се зелен простор пријављује. У прилогу се могу послати и 2-3 фотографије пријављеног простора, али није обавезно.

 

Избор најлепших зелених простора се врши у седам категорија:

 

  1. Најлепша зелена површина око стамбене зграде
  2. Најлепши балкон
  3. Најлепша зелена површина испред пословних објеката
  4. Најлепше школско двориште
  5. Најлепше зеленило око предшколске установе
  6. Најлепше уређено зеленило угоститељског објекта (летња башта)
  7. Најлепша окућница

 

Циљ ове акције је развијање позитивног односа према зеленилу и очувању околине код грађана, уз истовремену мотивацију да у позитивној конкуренцији за избор најлепших простора унапреде стање свог непосредног окружења.

 

Oсвajaчи првих мeстa, сa свих дeсeт централних oпштинa, учeствуjу у тaкмичeњу кoje ћe сe oдржaти нa нивoу грaдa, a на зaвршној свeчaнoсти, кoja сe трaдицoнaлно oдржaвa у прoстoриjaмa JКП „Зeлeнилo – Бeoгрaд” нa Maлoм Кaлeмeгдaну, биће прoглaшeни „нajбoљи oд нajбoљих”.

 

Ову акцију „Зеленило” спроводи уз подршку Града, ресорних секретаријата и десет градских општина.