У оквиру пројекта “Растимо заједно” који спроводи Центар за реинтеграцију и активизам Београд (ЦРА), планирано је реализовање укупно 12 радионица намењених родитељима ромске националности са Звездаре, чија деца похађају основну и средњу школу. Радионице ће започети у првој недељи априла. Кроз разговоре у мањим групама (пет до шест родитеља без обзира на полну, родну, етичку и верску припадност) учесници ће размењивати искуства уз помоћ и подршку стручњака, чиме се доприноси одговорнијем и активнијем родитељству.

 

Родитељи ће унапредити своје родитељске вештине, стећи нова знања и добити информације које ће им помоћи да успешније и боље подржавају своју децу у процесу образовања. Радионице ће водити психолог и социјална радница, сваки родитељ ће учествовати на 3 радионице и добити Сертификат о учешћу. Током реализације радионица уважаваће се културолошки идентитет учесника, поштоваће се принцип прихватања разлика, превазилажења предрасуда и стереотипија. Радионице ће бити прилагођене обележјима
групе као нпр. недовољно познавање језика, различити нивои писмености, начини опхођења и комуникације, чиме се остварују услови недискриминаторног приступа.

 

Градска општина Звездара и Центар за реинтеграцију и активизам Београд, позивају заинтересоване родитеље ромске националности да се пријаве за радионице и додатно информишу на тај начин што ће се обратити асистенту пројекта на број телефона 064 44 005 или mail adresu dankajevtovic@yahoo.com. Радионице за родитеље су део пројекта “Растимо заједно” који на територији ГО Звездара реализује Центар за реинтеграцију и активизам Београд, у оквиру програма Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, који спроводи ГИЗ у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Пројекат је у директној корелацији са Локалним акционим планом за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023. Пројекат се спроводи у складу са актуелним епидемиолошким мерама.