Заинтересовани пољопривредни призвођачи са пребивалиштем на Звездари сваке среде од 8 до 15 сати, у Градској општини Звездара, могу добити помоћ стручних лица из Пољопривредне саветодавне и стручне службе Београд д.о.о. у вези са пријављивањем на Е-аграр.

 

Члан Већа ГО Звездара Михајло Мазић је рекао да се, након радионице која је одржана у Општини у оквиру пројекта „Подизање еколошке свести кроз едуковање пољопривредних произвођача о значају правилног одлагања амбалажног отпада од пестицида“ који финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а чији је носилац Пољопривредна саветодавна и стручна служба Београд д.о.о, због велике заинтересованости пољопривредних произвођача указала потреба да Градска општина Звездара организује ову врсту помоћи.

„Захваљујући сарадњи Градске општине Звездара и Пољопривредне саветодавне и стручне службе Београд заинтересовани пољопривредни произвођачи са пребивалиштем на Звездари сада, једном недељно, могу у Општини добити стручну помоћ при пријави на Е-аграр. У случају веће заинтересованости пољопривредних произвођача за ово питање, постоји могућност да се поред постојећег, одреди још један термин у току седмице у коме ће стручна лица Пољопривредне саветодавне и стручне службе Београд д.о.о. заинтересованима помагати да се пријаве на Е-аграр”-рекао је Мазић и захвалио се Пољопривредној саветодавној и стручној служби Београд на досадашњој сарадњи.

 

Пољопривредни произвођачи правовремене информације важне за регистрована пољопривредна газдинства могу наћи на https://uap.gov.rs/pitanja-i-odgovori/registracija-poljoprivrednog-gazdinstva/