Градска општина Звездара потписала је Споразум о пословно-техничкој сарадњи са НАЈУ- Националном Академијом за јавну управу са циљем да се кроз сарадњу две институције, омогући запосленима боља доступност и већа информисаност о програмима који им се пружају у оквиру НАЈУ.
Споразум су потписали у име ГО Звездара, председник Владан Јеремић а у име Националне Академије за јавну управу в.д. директора Дејан Милетић.

 

Овом приликом одржано је и представљање програма НАЈУ који обухвата Обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе које су усмерене на повећање њихових компетенција-знања и вештина а које су доступне свима и бесплатне.

 

Председник ГО Звездара Владан Јеремић је рекао да смо прва Општина у Београду која је потписала Споразум о сарадњи са Националном Академијом за јавну управу јер схватамо значај стицања компетенција запослених из различитих области али и унапређивање знања које ће повећати ефективност рада службеника.

 

В.д. директора НАЈУ Дејан Милетић позвао је присутне да се у што већем броју региструју на LMS платформи НАЈУ и одаберу Обуке које би похађали јер данашњи свет и напредак технологија, намеће концепт целоживотног учења. Он је рекао да ова институција постоји четири године и да је током тог периода успела да заузме значајно место и буде призната као установа у којој се добија применљиво знање захваљајући пажљиво одабраном програму обука и стручним предавачима. Овом приликом је речено и да НАЈУ може да организује обуке само за запослене ГО Звездаре на одређену тему за коју постоји потреба.