Kомисија за праћење реализације Програма за коришћење финансијских средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, а Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима, као општинско тело за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији Градске општине Звездара, усвојио је предлог Одлуке о додели средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2022.годину.

 

Предлог Одлуке и Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката објављени су на званичној интернет страници Градске општине Звездара, на адреси www.zvezdara.rs и на огласној табли Градске општине Звездара.

 

У прилогу:

 

Предлог Одлуке

Листа вредновања и рангирања