Комисија за реализацију мера енергетске санације утврдила је:

 

Предлог Ревидиране прелиминарне листе крајњих корисника – грађана и Листе крајњих корисника – грађана, чије су пријаве одбачене због неиспуњавања услова Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Звездара за 2022. годину.

 

У прилогу:

Предлог ревидиране прелиминарне листе

Листа одбачених пријава