У Градском секретаријату за заштиту животне средине одржан је састанак на тему пошумљавања и ревитализације земљишта и унапређења енергетске ефикасности на територији Звездаре коме су присуствовале начелница Сектора за заштиту природе Маја Јовановић и чланица Већа ГО Звездара задужена за животну средину и јавно здравље Гордана Мишев.

Маја Јовановић је изразила спремност Секретаријата да у овиру реализације „Акционог плана адаптације на климатске промене – пошумљавање Београда”, активно укључи локалне самоуправе, које имају најбољи увид у стањe на терену. Она је похвалила Oпштину Звездара, која се прва одазвала и спремила сву неопходну документацију за обилазак терена. Гордана Мишев je изнела неколико предлога пројеката који су у плану и нагласила да ово није прва подршка Секретаријата за заштиту животне средине и да је посебно радује интезивирање сарадње.

„Један од приоритета ГО Звездара јесте да унапредимо стање у области заштите животне средине и у том смислу Секретаријат је једна од институција са којима имамо добру сарадњу и сву неопходну помоћ за реализацију планова, како озелењавања, побољшања енергетске ефикасности, до управљања отпадом.”-рекла је Гордана Мишев.

После састанка представници Секретаријата  и Општине Звездара обишли су катастарске парцеле у Миријеву и Малом Мокром Лугу, у којима је планирана реализација плана пошумљавања Београда.