Прелиминарна ранг листа Јавног конкурса за учешће привредних субјеката  у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Звездара

 

Република Србија

Град Београд

Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине

и координцију инвестиционих пројеката

Комисија за реализацију мера енергетске санације

17.06.2022. године

Булевар краља Александра бр.77

Б е о г р а д

 

 

Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), образована Решењем Већа Градске општине Звездара број XI 06-19/2022 од 26.04.2022. године, и на основу чланова 11 и 12 Правилника o суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова  путем соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22, XI број 06-17 од 19.04.2022. године и чл. 11 и 12 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 XI број 06-17 од 19.04.2022. године и Јавног конкурса за учешће привредних субјеката  у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Звездара, који је објављен 18.05.2022. године доноси

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ  ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА –  ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

I

 

            Привредни субјекти који су изабрани у складу са условима Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Звездара,  број XI број 06 – 23 /22 од 13.05.2022. године, који је објављен 18.05.2022. године, су:

 

 

Мера 1 – Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће:

 

 1. BB GRADNJA MPR DOO, ул. Браће Нинчић 17, Бајина Башта, ПИБ:107625939, МБ:20839627, број пријаве 401-288/2022 од 03.06.2022. године,

 

 1. BALKAN OPŠTA ZANATSKA ZADRUGA, ул.Ћирила и Методија 2, Београд, ПИБ:100003935, МБ:07729278, број пријаве 401-277/2022 од 25.05.2022. године,

 

 

 1. ZR STIL STOLARIJA, ул. Краља Петра I бр. 72, Младеновац, ПИБ:106934440, МБ:62379782, број пријаве 401-279/2022 од 02.06.2022. године,

 

 1. HRAM 032 PVC TRADE, ул. Ибарски пут бб, Прељина – Чачак, ПИБ:107034823, МБ:20728698, број пријаве 401-280/2022 од 02.06.2022. године,

 

 1. PR TRGOVINSKA RADNJA BEO STOLARIJA, ул. Смедеревски пут 1, Београд, ПИБ: 112462842, МБ:66119815, број пријаве 401-286/2022 од 03.06.2022. године,

 

 1. EUROBAR INTERNATIONAL DOO, ул. Стевана Боднарова бр. 6, Велико Поље – Обреновац, ПИБ:107832355, МБ:20880023, број пријаве 401-284/2022 од 03.06.2022. године,

 

 1. I&B CAPITAL DOO, ул. Прва индустријска 6, Нова Пазова, Стара Пазова, ПИБ:107024932, МБ:20726555, број пријаве 401-293/2022 од 03.06.2022. године,

 

 1. SAMIGO INVEST DOO, ул. Димитрија Туцовића 121, Панчево, ПИБ:105401447, МБ:20367741, број пријаве 401-290/2022 од 02.06.2022. године,

 

 1. VUJIĆ INVEST DOO, ул. Алексе Дунаића 61/1, Ваљево, ПИБ:107426055, МБ:20799838, број пријаве 401-292/2022 од 02.06.2022. године,

 

 

 

Мера 2 – Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице:

 

 1. BB GRADNJA MPR DOO, ул. Браће Нинчић 17, Бајина Башта, ПИБ:107625939, МБ:20839627, број пријаве 401-288/2022 од 03.06.2022. године,

 

 1. BALKAN OPŠTA ZANATSKA ZADRUGA, ул.Ћирила и Методија 2, Београд, ПИБ:100003935, МБ:07729278, број пријаве 401-277/2022 од 25.05.2022. године,

 

 

Мера 3 – постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће:

 

 

 1. BB GRADNJA MPR DOO, ул. Браће Нинчић 17, Бајина Башта, ПИБ:107625939, МБ:20839627, број пријаве 401-288/2022 од 03.06.2022. године,

 

 1. BALKAN OPŠTA ZANATSKA ZADRUGA, ул.Ћирила и Методија 2, Београд, ПИБ:100003935, МБ:07729278, број пријаве 401-277/2022 од 25.05.2022. године,

 

 

Мера 4 –  набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице:

 

 

 

 1. IKONIĆ NJEGOŠ PR MAŠINSKA OBRADA METALA BORČA, ул. Попова Бара Нова 3 75а, Београд, ПИБ:112399341, МБ:66077381 број пријаве 401-281/2022 од 02.06.2022. године,

 

 1. GASTEC VRŠAC DOO, ул. Ђуре Цвејића 2, Вршац, ПИБ:101301372, МБ:08673446, број пријаве 401-275/2022 од 24.05.2022. године,

 

 1. ENERGY NET SERVICES DOO NOVI SAD, ул. Темеринска бр. 111, Нови Сад, ПИБ:107756813, МБ:20865547, број пријаве 401-294/2022 од 03.06.2022. године,

 

 

 

Мера 5 – замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде:

 

 

 1. GASTEC VRŠAC DOO, ул. Ђуре Цвејића 2, Вршац, ПИБ:101301372, МБ:08673446, број пријаве 401-275/2022 од 24.05.2022. године,

 

 1. ENERGY NET SERVICES DOO NOVI SAD, ул. Темеринска бр. 111, Нови Сад, ПИБ:107756813, МБ:20865547, број пријаве 401-294/2022 од 03.06.2022. године,

 

 

 

Мера 6 – набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће:

 

 1. ENERGY NET SERVICES DOO NOVI SAD, ул. Темеринска бр. 111, Нови Сад, ПИБ:107756813, МБ:20865547, број пријаве 401-294/2022 од 03.06.2022. године,

 

 

Мера 7 – набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће:

 

 

 1. IKONIĆ NJEGOŠ PR MAŠINSKA OBRADA METALA BORČA, ул. Попова Бара Нова 3 75а, Београд, ПИБ:112399341, МБ:66077381, број пријаве 401-281/2022 од 02.06.2022. године,

 

 1. ENERGY NET SERVICES DOO NOVI SAD, ул. Темеринска бр. 111, Нови Сад, ПИБ:107756813, МБ:20865547, број пријаве 401-294/2022 од 03.06.2022. године,

 

II

Привредни субјекти чије су пријаве одбачене од стране Комисије као неуредне, јер нису у складу са Јавним конкурсом су:

 1. STOLARSKA RADNJA SAVO KUSIĆ PREDUZETNIK SOMBOR, ул. Обзир бб, Сомбор, ПИБ:100122634, МБ:54311168, број пријаве 401-291/2022 од 02.06.2022. године – услуга коју привредни субјекат нуди није обухваћена Јавним конкурсом.

 

 

III

Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три (3) дана од дана објављивања листе.

На ову листу учесници Јавног конкурса могу изјавити приговор Комисији у року од осам (8) дана од дана њеног објављивања на огласној табли и званичној интернет страници Градске општине Звездара.

 

                                                                                                           

 

                                                                                                           Комисија за реализацију

                                                                                                           мера енергетске санације