Прелиминарне листе и Решења о одбијању за учешће привредних субјеката у спровођење мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе можете видети у прилогу.

Прелиминарне листе

Решење о одбацивању пријава